date saat

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2017–ci il

May

İyun

İyul

Avqust

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

Dekabr

153

134

237

359

299

180

131

110

 

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2018–ci il

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

123

114

125

164

 129

207

262

352

221

158

155

     118

 

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2019–cu il

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

130

109

145

127

172

189

239

     324

      187

 

      113

    192

  150


  

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2020-ci il 

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

   İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

109

    119

   145

    85

    28

     88

   81

      95

       97

     88

     82

     113

      

        

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2021-ci il 

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

   İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

129

      90

139

     142

   157

205

     275

 

 200

 152

 80

 185

 132