date saat

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2017–ci il

May

İyun

İyul

Avqust

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

Dekabr

153

134

237

359

299

180

131

110

 

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2018–ci il

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

123

114

125

164

 129

207

262

352

221

158

155

     118

 

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2019–cu il

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

130

109

145

127

172

189

239

     324

      187

 

      113

    192

  150


  

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

2020-ci il 

Yanvar

 

Fevral

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

   İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

109

    119

   145

    85

    28

     88

   81

      95

       97

     88

     82

     113

 

2021-ci il

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

 
Yanvar  Fevral  Mart  Aprel  May  İyun  İyul  Avqust  Sentyabr  Oktyabr  Noyabr  Dekabr 
 129  90  139  142 157   205 275   200 152   236 185  132 

 

 

2022-ci il

 

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

üzrə:

 
Yanvar  Fevral  Mart  Aprel  May  İyun  İyul  Avqust  Sentyabr  Oktyabr  Noyabr  Dekabr 

 

 120

 

     90

 

    164

 

     86

 

185 

 

   206

 

  237

 

     133

 

     139

 

     187

 

      147

 

       99