date saat

 

2017-ci il

 

May

İyun

İyul

Avqust

Sentyabr

Oktyabr

Noyabr

Dekabr

Qeydiyyat

şöbələri

tərəfindən

 

6

 

3

 

-

 

1

 

 

2

 

 

2

 

2

 

4

Rayon(şəhər)

məhkəmələri

tərəfindən

 

22

 

33

 

22

 

20

 

 

26

 

37

 

24

 

46

 

Cəmi:

 

28

 

36

 

22

 

22

 

28

 

 

39

 

26

 

50

 

 

2018-ci il

 

 

Yanvar

 

 

Fevral

 

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

Qeydiyyat şöbələri tərəfindən

 

2

 

2

 

2

 

1

 

8

 

2

 

7

 

 

 

4

 

  

3

 

 

       4

 

 

5

 

 

      4

 

  Rayon ( şəhər) məhkəmələri tərəfindən

 

50

 

50

 

47

 

28

 

39

 

26

 

37

 

 

 

34

 

  

24

 

 

      45

 

 

30

 

 

     49

 

 

Cəmi:

 

 

52

 

52

 

49

 

29

 

47

 

28

 

44

 

 

 

38

 

 

27

 

 

49

 

 

35

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-cu il

 

 

Yanvar

 

 

Fevral

 

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

Qeydiyyat şöbələri tərəfindən

 

2

 

2

 

6

 

-

 

-

 

1

 

8

 

 

 

11

 

 4

 

6

 

 6

 

       3

Rayon ( şəhər) məhkəmələri tərəfindən

 

52

 

38

 

36

 

42

 

47

 

39

 

41

 

 

40

 

41

 

23

 

20 

     

     68

 

Cəmi:

 

 

54

 

40

 

42

 

42

 

47

 

40

 

49

 

 

 

 51

 

45

 

 29

 

26 

 

     71

 

2020-ci il

 

 

Yanvar

 

 

Fevral

 

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

Qeydiyyat şöbələri tərəfindən

 

4

 

     2 

 

   10

 

     4

 

    3

 

     3

 

    2

 

     2

 

       4

 

        4

 

      3

 

 

       2

 Rayon ( şəhər)    məhkəmələri        tərəfindən

 

47

 

 

     41

 

   33

 

     1

 

    45

 

    65

 

  16

 

     20

 

       40

 

        38

 

     33

 

     39

 

         Cəmi:

 

 

51

 

     43

 

   43

 

     5

 

   48

 

    68

 

   18

 

     22

 

       44

 

       42

 

    36

 

      41

 

 

 

2021-ci il

 

 

Yanvar

 

 

Fevral

 

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

Qeydiyyat şöbələri tərəfindən

 

8

 

     5

 

4

 

     6

 

     8

 

 5

 

    6

 

11

 

 

 

7

 

6

 

10

 

3

Rayon ( şəhər) məhkəmələri tərəfindən

 

34

 

     48

 

35

 

     28

 

   34

 

29

 

    29

 

43

 

31

 

64

 

60

 

28

 

Cəmi:

 

 

42

 

     53

 

39

 

     34

 

     42

 

34

 

    35

 

54

 

38

 

70

 

70

 

31

2022-ci il

 

 

Yanvar

 

 

Fevral

 

 

Mart

 

Aprel

 

May

 

İyun

 

İyul

 

 

Avqust

 

Sentyabr

 

Oktyabr

 

Noyabr

 

Dekabr

 

Qeydiyyat şöbələri tərəfindən

 

 

5

 

     

     5

 

 

     5

 

     

     5

 

   

 6

 

 

     5

 

    

    4

 

 

    9

 

 

 

       4

 

 

       8

 

 

        6

 

 

      11

Rayon ( şəhər) məhkəmələri tərəfindən

 

35 

 

 

    52

 

    26

 

     33

 

   33

 

   46

 

    29

 

      33

 

     30

 

      31

 

       41

 

    36

 

Cəmi:

 

 

40 

 

     56

 

    30

 

     38

 

   39  

 

    51

 

    34

 

   42

 

     34

 

      39

 

       47

 

    47