date saat

Göstər: 
“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilmiş əlavə və dəyişikliklər
Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təyinatına uyğun idarə edilməsi
Bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunması
Bələdiyyə üzvlərinin etik davranış qaydaları
Bələdiyyələrdə vətəndaşların müraciətləri üzrə kargüzarlığın təşkili
Əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri
İcarə müqaviləsinin ləğv edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri
Sanatoriya-kurort, müalicə sağlamlıq komplekslərinin yaradılmasında bələdiyyələrin vəzifələri
Torpaq qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alınması və kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların mühafizəsi
Torpaq sahələrinin özbaşına tutulmasının qarşısının alınması sahəsində qanunvericiliyin tələbləri
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işində yol verilmiş hüquq pozuntusuna görə məsuliyyət tədbirləri
Yaşayış məntəqəsinin torpaqlarından istifadənin hüquqi əsasları
Yaşıllıqların mühafizəsi sahəsində bələdiyyələrin vəzifələri
Yerli özünüidarəetmədə elektron xidmətlərin tətbiqi
Yerli özünüidarə sahəsində yeni normativ hüquqi aktlar
“Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilmiş dəyişikliklər
Maliyyə intizamının yaxşılaşdırılması
Vergi və məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri dərəcələrinə edilmiş dəyişikliklər
Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılmasının məqsədləri
İnzibati xətaların qarşısının alınmasında bələdiyyələrin iştirakı haqqında
“Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında”
Bələdiyyə mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi və bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsi barədə
Bələdiyyə qulluğu ilə bağlı qadağalar
Bələdiyyə qulluqçularının xidməti fəaliyyətlərində məhdudiyyətlər, qadağalar və onların vəzifələri barədə qanunvericiliyin tələbləri
Bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə verilməsinə dair
Bələdiyyələrin hesabatlarına dair qanunvericiliyin tələbləri
Mühasibat uçotunun aparılmasına dair qanunvericiliyin tələbləri
Yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi barədə
Yerli özünüidarə orqanlarının normativ xarakterli aktların hazırlanmasına dair tövsiyə
Yerli vergi və ödənişlərin hesablanılması, ödənilməsi və uçotu sahəsində bələdiyyələrin qarşısına qoyulmuş vəzifələr